Visie

Cohousing vertrekt vanuit een gedeelde visie op wonen. Daarom schreven we bij aanvang een sterk charter uit, waar we altijd naar teruggrijpen wanneer we beslissingen moeten nemen. Dit charter is het DNA van het project en onderteken je op het moment dat je echt in het project stapt. De volledige tekst kan op onze website nalezen of hier downloaden.

Samen gaan we verder !

Als cohousing ‘Buren van Bink’ hanteren we enkele kernwaarden. Deze waarden hebben ons geholpen om na te gaan ‘waarom’ wij in een cohousingsproject wilden stappen. Daarnaast zullen deze waarden ons ook bij latere keuzes terug naar ‘de essentie’ brengen en een houvast bieden om te blijven streven naar een hartelijk en gedragen leefklimaat.

Nog steeds helpen deze kernwaarden de Buren van Bink bij de vormgeving van het project. Telkens stellen de Buren zich de vraag: ”wat is bij dit onderwerp, deze beslissing zo belangrijk voor ons?” De kernwaarden overlopen, helpt om een antwoord te vinden op deze vraag.

De kernwaarden zijn
  • respectvol
  • privacy
  • gelijkwaardigheid 
  • spontaniteit
  • flexibiliteit
  • ecologie 
  • geborgenheid 

visie_tree

Advertenties