Charter

 1. WIE ZIJN BUREN VAN BINK ?

 

Buren van Bink startte in juni 2014 als een idee van twee Turnhoutenaren – ofwel Binken – die graag meer contact wilden met hun buren en beseften dat bepaalde delen van hun huis en tuin regelmatig ongebruikt achterbleven. Tegelijk wilden ze het comfort van de stad, met alles op fietsafstand niet opgeven. Hun vraag was: “Hoe kan je efficiënter en warmer samenwonen combineren?” Een zoektocht naar mogelijkheden om dit te realiseren bracht hen bij de woonvorm Cohousing.

 

Het idee van deze twee Binken werd verspreid en opgepakt en de groep groeide tot een diverse samenstelling van zowel koppels, gezinnen met kinderen, gezinnen waarvan de kinderen het huis uit zijn en alleenstaanden. In november 2014 was het een groep met onbekenden, ondertussen zijn we buren, kennissen en vrienden die open met elkaar communiceren en op elkaar kunnen bouwen.

Wat ons bindt: “samen gaan we verder”

 • Samen lukt het ons beter om onze ecologische voetafdruk te verminderen
 • Samen lukt het ons beter om levenslang wonen te realiseren
 • Samen de dingen delen of aankopen is veel voordeliger
 • Samen kunnen we elkaar ondersteunen in zowel goede als slechte tijden
 • Samen….

Uiteindelijk willen we een cohousingsproject opstellen in Turnhout volgens de waarden en visie die we in dit charter beschrijven.

 1. WAT IS COHOUSING ?

Een moderne woonvorm in een retro jasje!

Cohousing is een moderne woonvorm, die een warm antwoord biedt op ecologische en sociale vraagstukken van deze tijd. Het principe is vrij eenvoudig: een groep mensen kiest ervoor om buren te worden en een aantal zaken gemeenschappelijk te gebruiken. Zo delen Buren van Bink (15 à 20 gezinnen) een grote tuin, een gemeenschappelijk gebouw en verschillende gebruiksvoorwerpen, zoals auto’s en tuingereedschap.

Naast de gemeenschappelijke ruimten beschikt elk gezin over een eigen huis met eventueel ook een privétuintje of -terras. Het ruimtelijk ontwerp van de site bevordert een gemeenschapsgevoel en waarborgt tegelijk ook voldoende privacy. Respect voor ieders rust en eigendom is cruciaal in dit project.

Net als vele andere cohousingprojecten, mikt ook Buren van Bink op ecologische duurzaamheid. Zij streeft naar goede isolatie en laag energieverbruik. Door een tuin en paviljoen te delen, kunnen de individuele wooneenheden compacter worden gebouwd, waardoor cohousing tegemoetkomt aan stedenbouwkundige noden zoals slimmer ruimtegebruik en meer groenbehoud.

Het gemeenschappelijke aspect van cohousen bevordert spontane contacten en doet een fijn buurtleven ontstaan. De Buren kennen elkaar goed en er leeft een sociale bewogenheid, met oog voor verschillende generaties. Kinderen groeien op in een open, dynamische omgeving en ook de Binken ‘op leeftijd’ kunnen genieten van sociale interactie. Zo tracht cohousing het buurtgevoel van een traditionele dorpskern of stadswijk nieuw leven in te blazen. Een moderne woonvorm in een retro jasje dus!

 1. KERNWAARDEN VAN BUREN VAN BINK

Als cohousing ‘Buren van Bink’ hanteren we enkele kernwaarden. Deze waarden hebben ons geholpen om na te gaan ‘waarom’ wij in een cohousingsproject wilden stappen. Daarnaast zullen deze waarden ons ook bij latere keuzes terug naar ‘de essentie’ brengen en een houvast bieden om te blijven streven naar een hartelijk en gedragen leefklimaat.

Momenteel helpen deze kernwaarden de Buren van Bink bij de vormgeving van het project. Telkens stellen de Buren zich de vraag: ”wat is bij dit onderwerp, deze beslissing zo belangrijk voor ons?” De kernwaarden overlopen, helpt om een antwoord te vinden op deze vraag.

De kernwaarden zijn :

 • Respect
 • Privacy
 • Gelijkwaardigheid
 • Spontaniteit
 • Flexibiliteit
 • Ecologie
 • Geborgenheid
 1. VISIE VAN BUREN VAN BINK

De “waarden” geven een stevige basis voor onze visie als cohousingsgroep. Deze heldere visie geeft weer wat cohousen voor ons concreet zal inhouden, hoe de buurt er uit zou moeten zien en hoe we onszelf zien in de wereld van morgen. We nodigen je graag uit in onze buurt. Doe alsof je thuis bent!

Een boom van goede buren

De Buren van Bink bieden spontaan onderlinge hulp. Zij tonen respect voor elkaars privacy, persoonlijke ruimte en individuele eigenheid. Door open en eerlijke communicatie bouwen de Buren aan fijne, eerlijke contacten waarin iedereen zichzelf kan zijn. Geborgenheid en waardering zijn daarbij sleutelwoorden.

De Buren tonen belangstelling voor elkaar. Ze bevorderen ontmoetingen en uitwisselingen in het dagelijkse leven. Door contact, persoonlijke relaties en solidariteit aan te moedigen, verbetert de levenskwaliteit van zowel de groep als elk individu.

Buren van Bink heeft een open instelling naar de buurt toe. De groep engageert zich om de buurt te betrekken bij Buren van Bink en ook zelf actief betrokken te zijn bij het buurtleven.

Iedere bink zijn tak, voldoende persoonlijke ruimte

De Buren van Bink geven elkaar ruimte, zowel mentaal als fysiek. Elke Buur moet op elk moment de kans hebben om zich te kunnen terugtrekken op een rustige plaats. Dit kan binnen zijn, in het eigen huis, of buiten, in rustzones in de tuin. Naast rustruimtes, voorziet Buren van Bink ook mogelijkheden om te spelen. Ook kinderen hebben immers recht op voldoende (persoonlijke) ruimte.

Naast een grote gemeenschappelijke tuin, heeft elke Buur de mogelijkheid om ook een privétuintje of terras te voorzien aan het eigen huis.

(Huis)dieren zijn toegelaten, op voorwaarde dat de dieren geen overlast bezorgen. Het aanschaffen van dieren die op het gemeenschappelijke terrein komen, wordt vooraf met de groep besproken. Honden mogen niet vrij op het domein rondlopen. Iedere Buur die eigenaar is van een dier draagt de eindverantwoordelijkheid over dat dier.

De Buren van Bink staan steeds open voor overleg omtrent de persoonlijke ruimte. Alles wat invloed heeft op (één of meer individuen van) de groep moet bespreekbaar zijn. Indien er een punt van discussie is (bv. over geluidshinder of andere overlast), dan wordt er geluisterd naar ieders standpunt en van daaruit naar een oplossing gezocht.

Een stevige boom die levenslang wonen mogelijk maakt

De Buren van Bink zorgen voor flexibiliteit voor bewoners met noden. (bv. Als je minder mobiel bent en je moet vaker met de wagen tot de voordeur rijden, dan kan dat). Daarnaast dragen de Buren in openheid en samenspraak zorg voor elkaar. Zij staan open om hulp en ondersteuning te geven en te krijgen. Kleine zorgen, die niet onder professionele hulpverlening vallen, dragen zij samen (bv. medicatie voor ouderen, beurtelings een maaltijd koken, een boodschap meebrengen,…).

De Buren van Bink voorzien verschillende soorten woningen zowel qua grootte als toegankelijkheid. Als er nood is aan een aangepaste woning omwille van veranderingen in de gezondheidstoestand, krijgen Buren met deze behoefte voorrang op die woningen. Als er de wens is tot verhuizen omwille van veranderingen in gezinsgrootte of om andere redenen, maken we dit bespreekbaar

Een boom met gemeenschappelijke delen, de boomhut(ten)

De Buren van Bink kiezen er heel bewust voor om naast waarden en principes ook infrastructuur te delen. Dit doen de Buren om ecologische en economische redenen, maar vooral omwille van het sociale aspect. Onze gemeenschappelijke ruimtes fungeren als ontmoetingsplaats en versterken zo de interactie en verbinding tussen de Buren.

Heel concreet betekent dit dat de Buren van Bink volgende ruimtes gemeenschappelijk creëren, beheren en gebruiken:

 • Een tuin: een ruime, afwisselende tuin waarin ruimte is om te spelen en tot rust te komen, bijvoorbeeld door natuurlijke afscheidingen. De Buren voorzien ook een verhard gedeelte of terras, liefst overdekt om bijvoorbeeld te eten of gezellig samen te zijn. Een gedeelde moestuin zou een meerwaarde zijn in ons project, maar is geen must.
 • Wasruimte: een voldoende grote ruimte met wasmachines, droogkasten en droogruimte en eventueel plaats om te strijken en was te plooien.
 • Een werkruimte met werkbank en gedeelde machines en gereedschap om te klussen, fietsen te repareren,…
 • Een bergruimte om tuingereedschap, tafels, stoelen,… op te bergen. Een sorteerstraat waarin de Buren gezamenlijk sorteren en recycleren. Een fietsberging en een parking (of garage) voor auto’s.
 • Een ontmoetingsplaats (paviljoen): een gemeenschappelijke ruimte met een keuken en polyvalente ruimte.
 • Een bescheiden logeerkamer die door alle units gereserveerd en gebruikt kan worden.

Het paviljoen wordt voornamelijk gebruikt door de verschillende Buren om samen te eten, gezellig samen te komen en feestjes te organiseren. Deze polyvalente ruimte wordt de belangrijkste sociale plaats op de site, wat er mee voor zal zorgen dat elk gezin genoeg privacy en rust in de eigen woning blijft vinden. Ze is groot genoeg (80-100m2) om alle Buren gezellig samen te laten komen. Om de ruimte zo nuttig en efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken, wordt deze in compartimenten opdeelbaar gemaakt. Zo zou ze bijvoorbeeld tijdens de schooluren kunnen gebruikt worden door thuiswerkende Buren van Bink. De keuken is groot genoeg en voldoende uitgerust om voor grotere groepen te kunnen koken.

Omwille van het sociale belang van het paviljoen en andere gemeenschappelijke ruimte kiezen de Buren er bewust voor om bij de bouw van onze site meteen een minimale uitwerking hiervan neer te zetten.

De Buren van Bink kunnen in goed overleg het paviljoen reserveren voor niet-commerciële privédoeleinden zoals familiefeestjes,… De gemeenschappelijke ruimtes tegen betaling voor commerciële doeleinden door externen gebruiken is niet uitgesloten, maar het sociale doel voor de Buren van Bink van deze ruimtes is steeds belangrijker.

Een boom met takken van engagement

Iedere Buur neemt een engagement op zich. Dit engagement kan alleen of in kleinere groepjes opgenomen worden. Engagementen worden aangegaan op basis van eigen talenten en kunnen. Bij het aangaan van dit engagement hoort ook de verantwoordelijkheid om taken door te geven indien er om een bepaalde reden (fysiek, emotioneel, tijdsgebrek,…) taken niet volbracht kunnen worden.

De open en waarderende cultuur binnen Buren van Bink maakt dat iedereen zich ondersteund kan voelen in het bespreken en doorgeven van engagementen en in het bespreken van eventuele moeilijkheden.

Fouten maken kan, experimenteren en exploreren (Wat kan ik? Wat doe ik graag?) mag en de Buren van Bink helpen elkaar hierin. Voor de groep is het belangrijk om geen onderlinge prestatiedruk op te leggen.

De Buren letten erop dat er een balans is tussen spontane engagementen en samen opgestelde afspraken. Dit om te bewaken dat geformaliseerde afspraken de spontane acties niet overstemmen.

Gemaakte afspraken/engagementen vragen om continue reflectie en indien nodig aanpassing. Maandelijks komen de Buren van Bink samen in een algemene vergadering.

Ook financieel engagement zal nodig zijn om het realiseren en onderhouden van het project mogelijk te maken. Buren van Bink maken hierover duidelijke afspraken.

Een boom in eenheid met de natuur: ecologie

Buren van Bink gaat ervan uit dat compact wonen een evidentie is in een cohousingproject. Voor zover het budget het toelaat, willen deze Buren in harmonie leven met de natuur en omgeving. We proberen daarom de impact op milieu en omgeving te minimaliseren.

De Buren vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van herbruikbare, natuurlijke en duurzaam-ecologische materialen en eerder kiezen voor natuurlijke materialen, zoals hout. Samen met de architect wordt gekozen voor de best mogelijke oplossing op ieder vlak (design, kostprijs, duurzaamheid en ecologie).

De Buren willen het energieverbruik zoveel mogelijk beperken en verkiezen een woonplaats in de nabijheid van openbaar vervoer en op fietsafstand van het centrum van Turnhout.

Een grote boom met schaalvoordeel: economie

Buren van Bink meent dat het schaalvoordeel van het cohousen ook economisch winst oplevert. We ijveren er bijvoorbeeld voor om binnen ieders wensen en mogelijkheden gebruik te maken van schaalvoordelen bij de aankoop van materialen en hernieuwbare energiebronnen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor samenaankopen, maar dit is een vrije keuze.

Alleszins staat Buren van Bink erop om de ruwbouw en het winddicht maken van de woningen gemeenschappelijk uit te voeren, net zoals de aankoop van hernieuwbare energiebronnen. Op die manier worden evidente economische winsten geboekt. De inrichting van de huizen mag door elke bewoner individueel worden bepaald.

Een eigentijds nest met een doordachte vormgeving

Buren van Bink is een eenheid in lichte, levendige, compacte en eigentijdse architectuur die afgestemd is op onze visie wat betreft inplanting, ecologie en materiaalgebruik.

Het ontwerp respecteert twee volgordes:

 • in de eerste volgorde komen voetgangers voorop, daarna fietsers en ten slotte auto’s
 • in de tweede volgorde staat de privacy van de individuele bewoners voorop, daarna de gemeenschappelijke delen van Buren van Bink en ten slotte de relatie naar de Buurt van Bink

 

Advertenties